Author Details

Najmi, Hayatul -, PLB

  • Vol 3, No 1 (2014) - Articles
    PENGGUNAAN TABUNGAN KEPINGAN SEBAGAI REWARD DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMBACA KATA BENDA BAGI ANAK BERKESULITAN BELAJAR KELAS D.2 DI SDN 27 OLO PADANG BARAT
    Abstract  Untitled  PDF