Journal History

jurnal Serupa the Journal of Art Education terbit tiga kali dalam satu tahun.

terbitan perdana 25 September 2012